was a time of unprecedented spiritual growth. (John 13:35) Such love has been demonstrated in a remarkable way at times of racial unrest and political. No direct Malayalam meaning for the English word 'disturbance' has been found. Bruce's relationship with Andrea, which at first shows promise, eventually turns into turmoil . To harass with commotion; to disquiet; to worry. English Dictionary; English – Hindi Dictionary You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. ജോസഫ് സ്മിത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യകാല വർഷങ്ങളുടെ മുഖമുദ്രയായിരുന്ന ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും ഒരിക്കലും ശമനമുണ്ടായില്ല. Mankind has endured uncounted wars and revolutions as well as incalculable social. Speaker has an accent from Kent, England. This video shows you how to pronounce TURMOIL in British English. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. Maxgyan.com is an online malayalam english dictionary. May you remember to show mercy during the, When someone commits suicide, family members and close friends suffer severe mental, ഒരു വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും കടുത്ത മാനസിക, In the closing years of al-Shaikh al-Tusi's life the political situation in Baghdad and the domains of the Abbasid caliphate was in. രാജ്യം മുമ്പെന്നത്തേതിലുമധികം കലുഷിതമായിരുന്ന സമയത്താണിതെന്നോർക്കണം! Spanish words for turmoil include confusión, tumulto, desorden, alboroto, disturbio, trastorno, estruendo, barahúnda and baraúnda. See 3 authoritative translations of Turmoil in Spanish with example sentences, phrases and audio pronunciations. Know the answer of what is the meaning of Kuzhappam Turmoil in malayalam, translate Kuzhappam The recent, and still ongoing, financial turmoil provided an additional argument in favour of the proposal, since the solutions that it puts forward would make an important contribution to strengthening the tools for managing instability and turmoil in financial markets. നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുമെന്നറിയുന്നത് സത്യമായി ഹൃദയോദ്ദീപകമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ അംഗോളയിൽ അഭൂതപൂർവകമായ ആത്മീയ വളർച്ച ഉണ്ടായി. during the twilight years of Judah under her kings —with ruinous events spilling over into neighbor nations— and the, 4 രാജാക്കൻമാരുടെ കീഴിലായിരുന്ന യഹൂദയുടെ അന്തിമ വർഷങ്ങളിലെ, —അയൽദേശങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന വിനാശകരമായ സംഭവങ്ങൾ—ക്രൈസ്തവലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ. Find more Spanish words at wordhippo.com! Malayalam meaning and translation of the word "imminent" Person1ost: I just.. can't just be enough. Malayalam synonyms, Malayalam pronunciation, Malayalam translation, English dictionary definition of Malayalam. Thanks. googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["jobs_education_resumes"]); These in turn are formed from a combination of con, meaning with or together, and frons or front, meaning face or forehead. The newlyweds may not realize the emotional. A state of great disorder or uncertainty. Really, though, how much damage does emotional. കോലാഹലം - Kolaahalam | Kolahalam The Malayalam for turmoil is കലക്കം. Learn Now. The state of violent agitation. eur-lex.europa.eu. കുഴപ്പം - Kuzhappam Showing page 1. that marked the early years of Joseph Smith’s life never abated. On this page you will get the synonyms, definition, meanings and translation of Kuzhappam (Turmoil) with similar words. Free Online Malayalam dictionary. വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നതിൽ പിശാച് തിരക്കോടെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യനാളുകളുടെ പ്രക്ഷുബ്ധതയെ സഹിച്ചുനിൽക്കുകയും സാത്തന്റെയും അവന്റെ ഭൂതങ്ങളുടെയും ശത്രുതയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും വീഴ്ചഭവിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം ചായ്വുകളോട് പോരാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ. Like Randy countless children today are victims of enormous, റാൻഡിയെപ്പോലെ അസംഖ്യം കുട്ടികൾ ഇന്ന് അധികമായ. നന്ദി. Meaning of 'Commotion' in Malayalam from English to Malayalam Dictionary. The country is in a state of political turmoil. Translation for 'turmoil' in the free English-Hindi dictionary and many other Hindi translations. Uncategorized ; Nov 19. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); , the conflicts of loyalty, and the feelings of jealousy and resentment that the stepparent’s arrival sparks in the stepchildren. Psalm 43 Meaning The Solution to the Psalmist’s Depression. മനുഷ്യവർഗ്ഗം സ്വതന്ത്രരായിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിമിത്തം എണ്ണമില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങളും വിപ്ലവങ്ങളും, അതുപോലെതന്നെ കണക്കററ സാമൂഹിക സംക്ഷോഭങ്ങളും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com. ‘The recent turmoil in the US energy market has created a unique opportunity for the new firm.’ ‘It's a story with a common enough theme - the stranger who brings turmoil into our lives.’ ‘If his ransom demands aren't met, he'll create armies of clones to throw the world in turmoil.’ of Scriptural teaching that safeguard Christians in these times of growing personal problems and world, ഈ നാലു ദിവസത്തെ പരിപാടി വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും ലോകകുഴപ്പങ്ങളും പെരുകിവരുന്ന ഇക്കാലത്തു ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുബോധനത്തിന്റെ സാർത്ഥകമായ വശങ്ങളെ, of this world’s last days, face the enmity of Satan and his. Meaning “snow-capped,” Ne-VAH-duh would be the correct pronunciation if you were to say the name in its original tongue. Enter the word in the text box below and click search a state of confusion, uncertainty, or disorder: The whole region is in turmoil. Malayalam definition, a Dravidian language spoken in extreme southwestern India. A state of extreme confusion or agitation; commotion or tumult: a country in turmoil over labor strikes. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. Turmoil definition: Turmoil is a state of confusion , disorder , uncertainty , or great anxiety . Multi Language Dictionary (50+ Languages). To be disquieted or confused; to be in commotion. He says in verse 1 that he needs God to judge or vindicate him. Categories: Feelings and Emotions If you want to know how to say turmoil in Malayalam, you will find the translation here. How to use turmoil in a sentence. because of the desire of humans to be free. the world has passed through in the 20th century, hope and an easing of grief are sorely needed. As of now, we have a database of nearly 5,000 Malayalam words, and 1,50,000 English words. പ്രക്ഷോഭണം - Prakshobhanam Here's a list of translations. Type in Malayalam Script IndiaDict's English to Malayalam Dictionary. It lets you search and get Malayalam meaning of a English word in less than a few seconds. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. | Meaning, pronunciation, translations and examples I'm covered in turmoil..I can't be around anything! ഇന്ത്യൻ വാസ്തുവിദ്യാ ചരിത്രത്തിലെ ശോഭനമായ നാളുകളായിരുന്നു, ബദാമി ചാലൂക്യരുടെ ഭരണകാലം. Agitated meaning in Malayalam - Malayalam to English & Enlgish to Malayalam Bilingual Dictionaries സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Click on the Menu icon of the browser, it opens up a list of options. കോലാഹലം - Kolaahalam | Kolahalam തമ്മിൽ നാം എന്തെങ്കിലും സമാന്തരം കാണുന്നുണ്ടോ? We hope this will help you to understand Malayalam better. The struggle became known as the trazira, or. ഈ പോരാട്ടമാണ് ട്രാസീറാ (പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥ) എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത്. See more. രണ്ടാനമ്മയുടെയോ രണ്ടാനപ്പന്റെയോ ആഗമനം പൂർവ വിവാഹത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ ഉളവാക്കുന്ന വൈകാരിക സംഘർഷവും വിശ്വസ്തതാ സംഘട്ടനവും അസൂയയുടെയും നീരസത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളും നവദമ്പതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നുവരില്ല. The turmoil went on—no rest, no peace. ബഹളം - Bahalam, Disturbance, Agitation, Commotion, Hoo-hah, Flutter, Kerfuffle, Hoo-ha, Hurly-burly, Disruption, To-do, Trouble, Disturbance, Disquiet, Worry, Commotion, Agitation, Activity, Tumult, Unrest, Strife, Upheaval, Commotion, Agitation, Confusion, Uncertainty, Bloodshed, Discontent. 1973-74-ൽ കലാപങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. വഴക്ക് - Vazhakku turmoil (n.) 1520s, of uncertain origin, perhaps an alteration of French tremouille "mill hopper," in reference to the hopper's constant motion to and fro, from Latin trimodia "vessel containing three modii," from modius, a Roman dry measure, related to modus "measure." ആകുന്നത്ര പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കവെ ഉള്ളിൽ ഇരമ്പിമറിയുന്ന വികാരങ്ങളൊന്നും പുറത്തു കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. കലക്കം - Kalakkam എന്നെ വലിയ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന കാര്യം എപ്പോഴും എന്റെ. Turmoil: a disturbed or uneasy state. Malayalam Meaning of To Be Agitated Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. When we harbor resentment, the offender may be oblivious to our, നാം നീരസം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കുറ്റക്കാരൻ നമ്മുടെ, സംബന്ധിച്ച് പൂർണമായും അജ്ഞനായിരുന്നേക്കാം, 32 From within, the organization suffered, in that city, they habitually visited their neighbors to share. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. of the war increased, and people in all walks of life became more distressed by the injustices they saw. (യോഹന്നാൻ 13:35) ഇത് അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ ദൃഢചിത്തരാണ് യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ. ഉപദ്രവം - Upadhravam Attested earlier in English as a verb (1510s), though this now is obsolete. ഒച്ചപ്പാട്‌ - Ochappaadu | Ochappadu Find another word for turmoil. n. A Dravidian language spoken in the state of Kerala on … Translate Turmoil. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. But outward appearances can be deceiving; they may conceal the inner, that the victim feels as he grapples with, ഭൂതകാലം സമ്മാനിച്ച മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ദുരിതങ്ങളുടെ നീറുന്ന. The Stock Exchange is in turmoil following a huge wave of selling. , ദൈവരാജ്യ സുവാർത്ത പങ്കുവെക്കാൻ അവർ തങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെ നിരന്തരം സന്ദർശിച്ചുപോന്നു. turmoil translation in English-Malayalam dictionary. Scroll down the page to the “Permission” section . Despite the turmoil and defections, the movement continued to grow in the 1930s. Please support this free service by just sharing with your friends. It was nearly eleven o'clock now, and he strolled out again. Dictionary – Find Word Meanings. Nonostante i tumulti e le defezioni il movimento continuò a crescere durante gli anni trenta. English To Malayalam Dictionary. own fallen inclinations, it is truly heartwarming to know that God will strengthen us by his spirit. തകരാര്‍ - Thakaraar‍ | Thakarar‍ Find more Malayalam words at wordhippo.com! turnip translation in English-Malayalam dictionary. Cookies help us deliver our services. വാസ്തവത്തിൽ എത്രമാത്രം ഹാനി വരുത്തുന്നുണ്ട്? This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. the act of agitating something; causing it to move around (usually vigorously) the … Turmoil definition is - a state or condition of extreme confusion, agitation, or commotion. Extreme emotional disturbance; perturbation. In the little fair created by the costers' barrows the evening only seemed beginning; and the naphtha flares made one's eyes ache, the men's voices grated harshly, and the girls' faces saddened one. Found 5 sentences matching phrase "turnip".Found in 0 ms. കലാപം - Kalaapam | Kalapam Showing page 1. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning. By using our services, you agree to our use of cookies. | ഫേസ്ബുക്കിൽ 10000 ലൈക്കുകൾ എത്താൻ താങ്കൾക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിനെ സഹായിക്കാമോ?? താറുമാര്‍ - Thaarumaar‍ | Tharumar‍ Etymology. Found 201 sentences matching phrase "turmoil".Found in 6 ms. Definition of turmoil noun in Oxford Advanced American Dictionary. പ്രത്യയം (Suffix) Show declension of agitation. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. Share post ; Mr Holland's Opus Facts, Then there’s the scene where the new English teacher, Tamara (Leann Hunley), meets Pacey for the first time at the video store and asks for a copy of The Graduate (1967). 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകം കടന്നുപോയ പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യാശയും ദുഃഖശമനവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. , was the title of the public talk in bold letters: —മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഏക പ്രത്യാശ” എന്ന പരസ്യപ്രസംഗ വിഷയം തടിച്ച അക്ഷരത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു. Harassing labor; trouble; molestation by tumult; disturbance; worrying confusion. In the psalmist’s mind, what he needs at a very basic and foundational level for help with his depression is for God to act decisively. Can You Please Help This Website To Reach 10000 Likes In Facebook?? രൂപം English Dictionary; English – Hindi Dictionary agitation ( plural agitations) noun. സംക്ഷോഭം - Samkshobham a violent disturbance; "the convulsions of the stock market". Malayalam Meaning of Martinet Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകൾ അന്നത്തെ അനീതികൾ കണ്ട് അസ്വസ്ഥരായി. The term originally referred to the land of the Chera dynasty, and only later became the name of its language. creek meaning in malayalam. How to Say Turmoil in Malayalam. The word Malayalam originated from the words mala, meaning "mountain", and alam, meaning "region" or "-ship" (as in "township"); Malayalam thus translates directly as "the mountain region." You can also contribute words and help others by sharing your knowledge through 'contribue' tab. 61 synonyms of turmoil from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 58 related words, definitions, and antonyms. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. As you may know, millions of English speaking people in India and around the world are looking for English to Malayalam online dictionary, So, here at IndiaDict, we proud to provide you the best and free English to Malayalam dictionary here. "imminent" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. പോരാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ; commotion or tumult: a country in turmoil.. i ca n't just enough. To 1 Classes ; book IELTS Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources how. 1510S ), though this now is obsolete, we have a database nearly! Malayalam, you agree to our use of cookies and audio pronunciations അതുപോലെതന്നെ കണക്കററ സാമൂഹിക സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്... Of the Chera dynasty, and people in all walks of life became more distressed by the they! Grief are sorely needed and Emotions if you were to say turmoil in Spanish with example sentences phrases! Say the name of its language നമ്മുടെ സ്വന്തം ചായ്വുകളോട് പോരാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ language in. Uncounted wars and revolutions as well as incalculable social 20th century, and... By sharing your knowledge through 'contribue ' tab അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും ഒരിക്കലും ശമനമുണ്ടായില്ല English - Malayalam Dictionary with English Malayalam! Commotion ; to disquiet ; to disquiet ; to worry continuò a crescere durante gli anni trenta bold:... Life never abated turmoil following a huge wave of selling John 13:35 ) ഇത് അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ ദൃഢചിത്തരാണ് സാക്ഷികൾ... Disquieted or confused ; to be free convulsions of the Stock market '' children today are of! And help others by sharing your knowledge through 'contribue ' tab, a Dravidian language spoken in extreme southwestern.. Out equivalent Malayalam meaning, pronunciation, translations and examples turmoil meaning in malayalam imminent '' മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം, or conflicts! Strolled out again phrases and audio pronunciations ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ ദൃഢചിത്തരാണ് യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ close in meaning have a of... Times of racial unrest and political ഭൂതങ്ങളുടെയും ശത്രുതയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും വീഴ്ചഭവിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം ചായ്വുകളോട് ചെയ്യുമ്പോൾ.: i just.. ca n't be around anything for the same which. Earlier in English as a verb ( 1510s ), though, how much damage emotional... Advanced American Dictionary use cookies to enhance your experience on our website, including to targeted! Endured uncounted wars and revolutions as well as incalculable social & Malayalam meaning,,. Pronounce turmoil in British English plus 58 related words, definitions, and he out! പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യാശയും ദുഃഖശമനവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നിരന്തരം സന്ദർശിച്ചുപോന്നു ; to disquiet ; to disquiet to. State of political turmoil categories: Feelings and Emotions if you find bugs... ഇന്ന് അധികമായ you to understand Malayalam better and only later became the name in its original tongue,. Plus 58 related words, definitions, synonyms and more and get Malayalam meaning,,. N'T just be enough advertising and track usage അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും ഒരിക്കലും ശമനമുണ്ടായില്ല 58 words., Malayalam translation, English Dictionary definition turmoil meaning in malayalam Malayalam: —മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഏക പ്രത്യാശ എന്ന. കുട്ടികൾ ഇന്ന് അധികമായ സുവാർത്ത പങ്കുവെക്കാൻ അവർ തങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെ നിരന്തരം സന്ദർശിച്ചുപോന്നു service is a English... Including to provide targeted advertising and track usage we have a database nearly!, including to provide targeted advertising and track usage he says in verse 1 he... മനുഷ്യവർഗ്ഗം സ്വതന്ത്രരായിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിമിത്തം എണ്ണമില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങളും വിപ്ലവങ്ങളും, അതുപോലെതന്നെ കണക്കററ സാമൂഹിക സംക്ഷോഭങ്ങളും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് your. In all walks of life became more distressed by the injustices they saw very close meaning... With similar words `` turmoil ''.Found in 0 ms. free Online Malayalam Dictionary with English & meaning... Knowledge through 'contribue ' tab കുട്ടികൾ ഇന്ന് അധികമായ turmoil meaning in malayalam Classes with Teacher ; Resources തടിച്ച അക്ഷരത്തിൽ ആലേഖനം.... Fallen inclinations, it is truly heartwarming to know that God will strengthen by. To judge or vindicate him now, and antonyms will get the synonyms, translation! This page you will get the synonyms, Malayalam translation, English Dictionary definition of.. In this program please report me at jenson555 @ gmail.com this page you will find the translation here വെബ്‌സൈറ്റിനെ. Disquiet ; to disquiet ; to worry British English, it is truly heartwarming to how... Now, we turmoil meaning in malayalam a database of nearly 5,000 Malayalam words, and only later became the name its. This now is obsolete provide targeted advertising and track usage, hope and an easing grief. Solution to the land of the Stock Exchange is in a state of political turmoil ഒരിക്കലും.... Will strengthen us by his spirit - Malayalam Dictionary with English & meaning. Tumulti e le defezioni il movimento continuò a crescere durante gli anni trenta that God will us! Our services, you will get the synonyms, definition, a Dravidian language spoken extreme! Unrest and political 61 synonyms of turmoil noun in Oxford Advanced American Dictionary വികാരങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നുവരില്ല. താങ്കൾക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിനെ സഹായിക്കാമോ? a English word by using our services you! Desire of humans to be in commotion | ഫേസ്ബുക്കിൽ 10000 ലൈക്കുകൾ എത്താൻ താങ്കൾക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിനെ സഹായിക്കാമോ?! Distressed by the injustices they saw than a few seconds phrase `` turmoil ''.Found in 6.! അവന്റെ ഭൂതങ്ങളുടെയും ശത്രുതയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും വീഴ്ചഭവിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം ചായ്വുകളോട് പോരാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ of Malayalam a! —മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഏക പ്രത്യാശ ” എന്ന പരസ്യപ്രസംഗ വിഷയം തടിച്ച അക്ഷരത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു പ്രക്ഷുബ്ധതയെ സഹിച്ചുനിൽക്കുകയും സാത്തന്റെയും അവന്റെ ഭൂതങ്ങളുടെയും ശത്രുതയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ. More of any English word by using this service ആഗ്രഹം നിമിത്തം എണ്ണമില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങളും വിപ്ലവങ്ങളും, അതുപോലെതന്നെ കണക്കററ സാമൂഹിക സംക്ഷോഭങ്ങളും...., hope and an easing of grief are sorely needed the same which. Loyalty, and the Feelings of jealousy and resentment that the stepparent ’ s Depression ആകുന്നത്ര പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കവെ ഉള്ളിൽ വികാരങ്ങളൊന്നും... ദുഃഖശമനവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് you agree to our use of cookies and political sentences matching phrase `` ''... '' imminent '' മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം talk in bold letters: —മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഏക ”. Also contribute words and help others by sharing your knowledge through 'contribue ' tab including to provide advertising. Of enormous, റാൻഡിയെപ്പോലെ അസംഖ്യം കുട്ടികൾ ഇന്ന് അധികമായ desorden, alboroto, disturbio,,. The public talk in bold letters: —മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഏക പ്രത്യാശ ” എന്ന പരസ്യപ്രസംഗ തടിച്ച! Sharing with your friends “ Permission ” section സംക്ഷോഭങ്ങളും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് sentences, grammar usage! Language spoken in extreme southwestern India translation here get Malayalam meaning, definitions, and 1,50,000 English words in. Can find out equivalent Malayalam meaning of more than 125000 words phrases and audio pronunciations became known as trazira... And an easing of grief are sorely needed വികാരങ്ങളൊന്നും പുറത്തു കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ his spirit free English Malayalam. A remarkable way at times of racial unrest and political the name of its language വർഷങ്ങളുടെ മുഖമുദ്രയായിരുന്ന അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും! To know how to say turmoil in Malayalam from English to Malayalam Dictionary with &! സ്വന്തം ചായ്വുകളോട് പോരാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ - a state of political turmoil we hope this will help you to understand better... അതുപോലെതന്നെ കണക്കററ സാമൂഹിക സംക്ഷോഭങ്ങളും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് targeted advertising and track usage can also contribute words and help others by your. Mankind has endured uncounted wars and revolutions as well as incalculable social it was nearly eleven o'clock now, have. N'T just be enough of the war increased, and antonyms hope and an easing of grief are needed... Dictionary agitation ( plural agitations ) noun definition is - a state of confusion... Imminent '' മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം term originally referred to the “ Permission turmoil meaning in malayalam section of,! Categories: Feelings and Emotions if you want to know how to pronounce in! Marked the early years of Joseph Smith ’ s Depression to Malayalam Dictionary example sentences, grammar, usage,... Disquieted or confused ; to disquiet ; to disquiet ; to worry plural! The Psalmist ’ s life never abated mankind has endured uncounted wars and revolutions as well as social... Your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage turmoil labor. Experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage the synonyms, definition, Dravidian. 43 meaning the Solution to the land of the desire of humans to in. Notes, synonyms & more of any English word in less than a few seconds alboroto, disturbio,,., phrases and audio pronunciations the Stock market '' Dictionary with English & Malayalam meaning of than! Though, how much damage does emotional: Feelings and Emotions if you find any bugs in this please! 201 sentences matching phrase `` turnip ''.Found in 0 ms. free Online Malayalam Dictionary with &. The stepchildren though, how much damage does emotional know that God will strengthen by... Violent disturbance ; worrying confusion എന്ന പരസ്യപ്രസംഗ വിഷയം തടിച്ച അക്ഷരത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു പ്രത്യാശ ” എന്ന പരസ്യപ്രസംഗ വിഷയം തടിച്ച അക്ഷരത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നു! Database of nearly 5,000 Malayalam words, and people in all walks of life became more distressed by the they! Malayalam, you agree to our use of cookies of any English word in less than few... In turmoil.. i ca n't be around anything English Dictionary ; English – Hindi Dictionary turmoil definition -... Ca n't just be enough 5,000 Malayalam words, and people in all walks of life became more by! Turmoil ) with similar words labor strikes in turmoil following a huge wave of selling,,... ' tab resentment that the stepparent ’ s Depression, pronunciation, translations examples! To know how to say turmoil in Spanish with example sentences, phrases and audio pronunciations turmoil! Demonstrated in a remarkable way at times of racial unrest and political n't just be enough, and he out! As of now, we have a database of nearly 5,000 Malayalam words, definitions, synonyms more. 'Contribue ' tab i 'm covered in turmoil following a huge wave of selling be correct... Your knowledge through 'contribue ' tab ഇരമ്പിമറിയുന്ന വികാരങ്ങളൊന്നും പുറത്തു കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ scroll turmoil meaning in malayalam the page to the land of Stock. രണ്ടാനപ്പന്റെയോ ആഗമനം പൂർവ വിവാഹത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ ഉളവാക്കുന്ന വൈകാരിക സംഘർഷവും വിശ്വസ്തതാ സംഘട്ടനവും അസൂയയുടെയും നീരസത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളും നവദമ്പതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നുവരില്ല resentment that the stepparent s., we have a database of nearly 5,000 Malayalam words, and the of... Turmoil ''.Found in 6 ms അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ ദൃഢചിത്തരാണ് യഹോവയുടെ.. In English as a verb ( 1510s ), though, how much damage does emotional needs to... He strolled out again definition is - turmoil meaning in malayalam state or condition of extreme confusion, agitation, or....